Qorasaroy Floor Enamel PF-266

Price:

0,00 

Qorasaroy PF- 266 emali ilgari bo`yalgan va bo`yalmagan pollarni bo`yash uchun mo`ljanlangan ilgari bo`yalgan pollarni bo`yashdan oldin ko`chib eskirgan qatlamlarni tozalab , mustahkam qilib siliqlanadi va quruq yuzaga cho`tka yoki valik bilan 1-2 qaylam qilib suryiladi ishlatishdan avval emalyuzasida parda bo`lsa, olib tashlanadi va yaxshilab aralashtiriladi . Zarurat bo`lsa uayt-spirt yoki nefras bilan suyiltiriladi va dokadan o`tkazb filtrlanadi. emalni qatlami qurish mudati (20+_2)C harorat 24 soat.

 Tara:2,8kg